Om Virksomheden

Belægningsarbejde

Vores mange år med belægningsarbejde for offentlige og private bygherrer, har givet os stor ekspertise inden for følgende områder: Veje, grus, asfalt-, beton- og pladsbelægning, fortove, parkeringsanlæg, pladser, stier, græsarmering, kantsten, støttemure og asfaltreparationer m.m.

Indhent tilbud eller forespørg til opgave.
Vi vender hurtigt tilbage.

Jordarbejde

Vores erfarne medarbejdere udfører alle former for jordarbejder med moderne materiel. Byggemodninger, opgravninger, udgravninger, terrænreguleringer, sandpuder, jordflytning, regnvands bassiner og jordvolde er blot nogle af de arbejdsopgaver vi påtager os.

Kloakarbejde

Vi udfører alle former for kloakarbejde, herunder: Nedsivningsanlæg, separering af kloak og spildevand, dræning ved landeveje, marker samt dræning omkring fugtige kældre

Udføres af uddannede kloakmestre, som altid holder sig ajour med udviklingen.

Betonarbejde

Vi udfører alle former for støbearbejde til nybyggeri og renovering, herunder: Fundamenter til huse, tilbygninger, erhvervsbyggeri, landbrugshaller, gulve med eller uden isolering, gulvvarme eller armering, gulve med flydebeton og stålfibre, vaskepladser/fyldepladser, punkt fundament, glitning og slibning til færdigt gulv.

Autoriseret rottespærre Montør

Vi tilbyder montering af forskellige typer rottespærre til forskellige priser.

Desuden tilbyder vi vedligeholdelses aftale til yderst rimelige priser.

Det indebærer følgende:

  • Vi kommer en gang om året til efteråret.
  • Vi optager, kontrollere, rengøre, smøre rottespærren.
  • Vi skyller / Rengøre brønden.
  • Vi genmontere rottespærren.
  • Kundebehøver ikke være hjemme og bliver ikke varslet om besøget da alt arbejde foregår udenfor huset.

Grundvandssænkning

Indenfor grundvandssænkning laver vi mange opgaver for landbrug og byggesektoren, herunder fjernelse af grundvand ved nedgravning af kloak, stikledninger eller fortanke ved stalde og gylletanke. Vi kan også tilbyde nedfræsning af dræn til 6 meters dybde som grundvandssænkning.

Nybygning industri/privat byggeri

Vi tilbyder professionel byggerådgivning, landbrugsbyggeri, industribyggeri, erhvervsbyggeri og byggeri til private.

Oprydning på forurenede grunde

Vi tilbyder planlægning og afgravning af jordforureninger, hvor der er behov for at få ryddet op. Der kan være tale om forureninger af nyere og ældre dato. 

Anlægsgartner arbejde

Vi udfører alt inden for anlægsgartnerarbejde, herunder: Plantning, såning af græs, beskæring og træfældning, alt i flise- og granitarbejde samt opbygning af legepladser m.m.

Snerydning/saltning/vinterbekæmpelse

Vi tilbyder vinterbekæmpelse for lokale virksomheder, institutioner og kommuner i form af snerydning og saltning.  

Vi holder øje med vejret og kommer når det er nødvendigt. Derfor er der altid ryddet, uden at kunden skal tænke på at ringe efter os.

Grødeskæring

Sortering / Rensning af jord